उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, उमरगा
पोलीस पाटील पदभरती २०१८
   
   
   
  Candidate Name
   
  कदम देवकी गोविंद
  कदम प्रदीप भानुदास
  कदम बालाजी मधुकर
  कदम भास्कर प्रभाकर
  कदम सुखराज सुभाष
  कदम संजय महादेव
  कदम संध्या मारुती
  कुंभार महादेव संजय
  कलशेट्टी निला शिवराज
  कुसळकर अनिबा माणिक
  काटकर दत्तात्रय अशोक
  गुरव ज्ञानेश्वर श्रीमंत
  गायकवाड ज्योती दिनकर
  गायकवाड सुधाकर दत्तु
  घुरघुरे सिद्रामप्पा शिवशरण
  घुरघुरे बसवराज आणप्पा
  घुरघुरे सुजाता अशोक
  चव्हाण आकाश गोपाळ
  चव्हाण रोहीदास भिमा
  चव्हान संजय रतन
  चाकुरे मनिषा बंडु
  चिकुंद्रे श्रीनिवास बाबुराव
  चिंचोले कमलाकर निवृत्ती
  जगताप ओमप्रकाश दिलीप
  जाधव गोपाळ मारुती
  जाधव दिपक भाउराव
  जाधव विजय भिमा
  जाधव श्रीमंत दासु
  झुंजारे पार्वती रविंद्र
  टप्पेवाले सुभाष दिगंबर
  डावरे गजेंद्र तुकाराम
  डावरे नानासाहेब उमराव
  डावरे सुरज वामन
  ढगे नामदेव व्यंकट
  ढोने गोविंद जयप्रकाश
  तरमुडे नेताजी अमृता
  तानाजी ज्ञानेश्वर माटे
  नामदेव शंकर वाकळे
  पुजारी गंगण्णा धुळाप्पा
  पवार पप्पु रामचंद्र
  पाचंगे योगेश दत्ता
  पांचाळ लक्ष्मण कमलाकर
  पाटील अश्विनी बालाजी
  पाटील आकाश दत्तात्रय
  पाटील गणेश विजय
  पाटील ज्ञानेश्वर शाहुराज
  पाटील नितीन दत्तात्रय
  पाटील पद्माकर प्रभाकर
  पाटील विठ्ठल मदन
  पाटील श्रीकांत यशवंतराव
  पाटील संगीता अनिल
  पाटील सदानंद हनुमंत
  पाटील सावित्रीबाई महादेव
  फुले लक्ष्मण रघुनाथ
  बेंडकाळे शिवराम वसंत
  बनसोडे सर्जेराव ऋषीकांत
  बेशकराव गोपाळ भिमराव
  बेशकराव देविदास बाबु
  बाचके निता लक्ष्मण
  बिराजदार गणेश बाबुराव
  बिराजदार नितेश दिगांबर
  बिराजदार प्रकाश दत्तात्रय
  बिराजदार प्रविण जयहींद
  बिराजदार महेश भगवान
  बिराजदार रमेश बाबुराव
  बिराजदार शिवाजी महादेव
  भोकरे मुकेश बालाजी
  भोरे सचिन मनोहर
  मुगळे प्रशांत रमेश
  मुगळे सुनिता शिवाजी
  मदने बालाजी वामनराव
  मुर्टे दादासाहेब मधुकर
  मुसांडे विनोद वैजिनाथ
  माटे तुकाराम लिंबा
  माने वृशिकेत भिमराव
  मोतीबोने मंडुबाई राम
  मोरे सतीष त्र्यंबकराव
  येलगुंडे सोनाली अमर
  येवते उमेश बलभिमराव
  येवते गणेश ज्ञानेश्वर
  राजपुत राहुल बालाजी
  राठोड संतोष किसन
  रामपुरे माधव शिवाजी
  वैजिनाथ भालचंद्र गायकवाड
  व्हणाळे एकनाथ पांडुरंग
  वाने गुरुबस भिमराव
  वाने शिवानंद चंद्रकांत
  वाले अश्विनी विजयकुमार
  शिंदे पद्माकर दत्तात्रय
  शोभा बालाजी जमादार
  सुर्यवंशी राजवीर पांडुरंग
  सुर्यवंशी लक्ष्मण शिवाजी
  सुरवसे खंडेराव देवराव
  सुरवसे विलास राजेंद्र
  स्वामी शिवानंद वसवराज
  साठे नवनाथ विश्वनाथ
  साठे प्रेमनाथ जनार्दन
  सास्तुरे अशोक सुभाष
  सास्तुरे मारुती राम
  सिताळगिरे विठ्ठल तात्याराव
  सिताळगिरे सोमनाथ झुंबर
  सोमवंशी कौषल्या विकास
  सोमवंशी सतिष गोविंदराव